Gọi ngay
Chat với chúng tôi qua Zalo
Facebook Messenger

Thống kê chương trình đầu tư định cư EB-5 Mỹ trong năm 2022

Bộ Ngoại giao Mỹ trong tháng 3/2023 đã hoàn thành xuất bản thống kê “Báo cáo của Văn phòng Thị thực 2022”, bao gồm cả thị thực EB-5 được cấp từ tháng 10/2021 đến tháng 9/2022, phân tích theo quốc gia xuất xứ, lộ trình (xử lý lãnh sự hoặc điều chỉnh trạng thái) và danh mục (trực tiếp, trung tâm khu vực, TEA, dành riêng, không dành riêng). 

Thống kê chương trình đầu tư định cư EB-5 Mỹ trong năm 2022

Số lượng thị thực EB-5 đã cấp trong năm tài chính 2022

USCIS thực sự đã cấp 10.885 trong số 19.987 thị thực EB-5 vào năm 2022. Trong số 9.102 thị thực EB-5 không được cấp trong năm tài chính 2022, 6.396 không thể được cấp vì bị tách biệt trong các danh mục dành riêng mới được tạo (sẽ được chuyển sang những năm tới, mặc dù báo cáo giới hạn thị thực năm 2023 chưa cho thấy việc chuyển sang.). 

Tình trạng lãng phí thị thực đặc biệt ảnh hưởng đến các quốc gia có hầu hết người nộp đơn ở trung tâm khu vực sử dụng quy trình xử lý lãnh sự. Ví dụ: người Hàn Quốc đã nhận được 695 thị thực EB-5 vào năm 2019 nhưng chỉ có 396 thị thực vào năm 2022 (86% do xử lý lãnh sự), mặc dù thực tế là 909 người nộp đơn EB-5 Hàn Quốc đã sẵn sàng và đăng ký tại Trung tâm thị thực quốc gia vào đầu năm 2022. 

Hồng Kông cũng gặp khó khăn tương tự, chỉ có 142 thị thực EB-5 được cấp vào năm tài chính 2022 mặc dù 866 ứng viên Hồng Kông đã sẵn sàng tại NVC vào đầu năm. Trong khi đó, người Ấn Độ, nhiều người có tình trạng phù hợp ở Hoa Kỳ, đã giành được số thị thực kỷ lục 1.381 vào năm 2022 – thậm chí nhiều hơn số lượng thị thực sẵn có cho họ theo giới hạn thị thực không hạn chế của năm.

Xem thêm: Cần đầu tư bao nhiêu tiền để có quốc tịch Mỹ 2022?

Lý do còn nhiều thị thực EB-5 chưa được cấp trong năm 2022

Việc cấp thị thực EB-5 vào năm tài chính 2022 thấp phần lớn là do thời gian hết hạn chương trình trung tâm khu vực không may bị kéo dài và chính sách ngăn cản việc cấp thị thực cho những người nộp đơn vào trung tâm khu vực từ tháng 10/2021 đến tháng 5/2022.

Số liệu thống kê thị thực hàng tháng cho thấy tất cả thị thực trung tâm khu vực được cấp trong năm tài chính 2022 chỉ gói gọn trong bốn tháng: tháng 6 đến tháng 9 năm 2022.  

Chính phủ đã có cả năm để cấp thị thực EB-5 trực tiếp, nhưng chỉ cấp được 621 vì  nhu cầu thấp (tức là rất ít đơn I-526 nộp trực tiếp). Để so sánh, 414 thị thực EB-5 trực tiếp đã được cấp trong năm tài chính 2019.

Thống kê số liệu xử lý đơn I-829 trong giai đoạn năm 2014-2022

Thống kê số liệu xử lý đơn I-526 và I-829 

USCIS đã công bố dữ liệu nhận và xử lý đơn I-526 và I-829 trong Quý 4 năm tài chính 2022 (tháng 7 đến tháng 9 năm 2022).

Thống kê số liệu xử lý đơn I-526 vào Quý 4/2022

Từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2022, hơn một nửa số đơn I-526 bị từ chối. Năm tài chính 2022 kết thúc với tổng số 590 đơn I-526 được phê duyệt và 825 đơn bị từ chối/rút tiền. 

Thống kê số liệu xử lý đơn I-829 vào năm 2022

  • Lượng đơn I-829 đã nộp: Tổng cộng có 1.270 nhà đầu tư EB-5 đã nộp đơn I-829 trong năm tài chính (FY) 2022, giảm đáng kể 62% so với năm tài chính 2021. 
  • Lượng đơn I-829 đã xử lý: USCIS đã thụ lý 1.621 đơn I-829 trong năm 2022, mức thấp nhất kể từ năm 2015 và giảm 27% so với năm 2021. Vào thời gian cao điểm (2018 và 2020), USCIS có thể thụ lý hơn 2.700 hồ sơ I-829 mỗi năm. 
  • Tỷ lệ chấp thuận đơn I-829 ttrung bình là 91% trong Quý 4 năm tài chính 2022, tăng trở lại so với Quý 3 khi tỷ lệ chấp thuận là 87%. Nhìn chung, tỷ lệ chấp thuận trung bình của tất cả các đơn I-829 đã được thụ lý trong năm tài chính 2022 là 90%, là tỷ lệ tương đối cao.
  • Lượng đơn I-829 tồn đọng: Tính đến cuối năm tài chính 2022 (ngày 30 tháng 9 năm 2022), tổng cộng 11.150 hồ sơ I-829 vẫn đang chờ thụ lý tại USCIS, giảm 3% so với năm tài chính trước. 

EB-5 tiếp tục là con đường định cư nhanh nhất cho các gia đình đang tìm kiếm cơ hội định cư Mỹ. Nhà đầu tư quan tâm đến chương trình đầu tư định cư Mỹ có thể liên hệ với các luật sư, chuyên gia di trú của chúng tôi qua số Hotline để được tư vấn miễn phí 0902655499.

 

Bài viết liên quan