Gọi ngay
Chat với chúng tôi qua Zalo
Facebook Messenger

Định cư ở Mỹ được hưởng bảo hiểm ra sao?

Người định cư Mỹ cần tìm hiểu hệ thống y tế tại Hoa Kỳ

1. Người định cư Mỹ thanh toán tiền chữa bệnh ở Hoa Kỳ như thế nào? 

Bảo hiểm y tế ở đất nước quý vị có thể chỉ cho những người giàu có.

Quý vị đã có thể phải trả tiền túi của mình để được chữa bệnh.

Hoặc quý vị đã có thể được bớt tiền chữa trị.

Ở Hoa Kỳ, hầu hết mọi người có bảo hiểm y tế để giúp họ trả tiền.

2. Bảo hiểm y tế là gì? 

Đây là một sự thỏa thuận giữa quý vị và một hãng bảo hiểm.

Sự thỏa thuận này được gọi là một “hợp đồng.”

Quý vị sẽ trả hãng bảo hiểm này một số tiền hàng tháng để giữ “hợp đồng” trên.

3. Người định cư Mỹ nhận bảo hiểm y tế ở đâu? 

Có ba cách chính để có thể nhận bảo hiểm:

⇒ Qua công sở.

⇒ Trực tiếp từ một hãng bảo hiểm.

⇒ Qua chính phủ.

bảo hiểm y tế tại Mỹ

4. Người định cư Mỹ làm sao để có bảo hiểm y tế qua công sở? 

Ở Hoa Kỳ, bảo hiểm đi đôi với nhiều loại công việc.

Đây là một cách thông thường nhất để có bảo hiểm.

Một vài công sở trả hết tiền bảo hiểm cho quý vị.

Hầu hết các công sở chỉ trả một phần nào tiền bảo hiểm và quý vị phải trả phần còn lại.

Công sở của quý vị thường trực tiếp lấy tiền lương của quý vị để trả cho bảo hiểm của quý vị.

5. Làm sao để tôi có bảo hiểm tư nhân? 

Một số ít người mua bảo hiểm tư nhân.

Họ mua thẳng từ một hãng bảo hiểm.

Cách này rất mắc và lại không cung ứng nhiều dịch vụ.

Quý vị phải nộp đơn mua loại bảo hiểm này.

Quý vị phải đạt đủ một số tiêu chuẩn sức khỏe tối thiểu.

6. Nếu người định cư mỹ không nhận được bảo hiểm từ công sở hoặc không mua được thì sao? 

Quý vị có thể nhận được sự trợ giúp từ tiểu bang Virginia hoặc chính phủ Hoa Kỳ.

Quý vị phải nộp đơn mua bảo hiểm này.

Quý vị phải đạt đủ một số tiêu chuẩn.

›  Có thể tham khảo:

⇒ “Trả Tiền Chữa Bệnh: Chính Phủ Giúp Đỡ” (“Paying for Care: Government Help”)

Hoặc liên lạc sở xã hội địa phương của quý vị:

⇒ Để tìm văn phòng sở xã hội gần nhất trong thành phố hoặc quận của quý vị:

Số điện thoại: 1-800-552-3431

Website: http://www.dss.virginia.gov/localagency/  

7. Nếu người định cư mỹ không có bảo hiểm và cũng không nhận được sự trợ giúp từ chính phủ thì sao? 

Quý vị sẽ phải tự trả tiền túi.

›  Có thể tham khảo:

⇒ “Trả Tiền Chữa Bệnh: Không Có Bảo Hiểm” (“Paying for Care: Uninsured”)

⇒ “Y Tế Miễn Phí và Lệ Phí Thấp” (“Free and LowCost Health Care”)

Hoặc liên lạc sở xã hội địa phương của quý vị:

⇒ Để tìm văn phòng sở xã hội gần nhất trong thành phố hoặc quận của quý vị:

Số điện thoại: 1-800-552-3431

Website: http://www.dss.virginia.gov/localagency/ 

Hoặc nói chuyện với một cán sựxã hội của một bệnh viện.

8. Bảo hiểm y tế trả cho những gì? 

Bảo hiểm trả hết hay một phần nào chi phí chữa bệnh của quý vị.

Hãng bảo hiểm sẽ trả cho người chữa trị cho quý vị.

Bảo hiểm sẽ giúp quý vị thanh toán cho:

›  Các buổi hẹn gặp bác sĩ, phụ tá bác sĩ và y tá

›  Tiền bệnh viện

›  Thử nghiệm y tế

›  Thuốc men

Một vài loại bảo hiểm cũng thanh toán cho những dịch vụ sau, ví dụ:

›  Tập luyện cơ

›  Điều trị xương khớp

›  Tập luyện giọng

›  Dụng cụ y khoa

9. Tôi phải trả bao nhiêu? 

Hầu hết các hãng bảo hiểm chỉ trả cho một phần nào chi phí chữa bệnh của quý vị.

Quý vị phải trả phần còn lại.

Đôi khi khoản này còn được gọi là “phụ phí”.

Quý vị có thể phải trả phần “phụ phí” của quý vị khi quý vị đi khám bệnh.

Quý vị cũng có thể phải trả một số tiền hàng năm trước khi hãng bảo hiểm bắt đầu trả cho quý vị.

Số tiền này được gọi là “tiền ứng trước” (“deductible.”).

Quý vị cũng phải có trách nhiệm trảmột sốchi phí khác.

Hầu hết các hãng bảo hiểm đều có luật “tiền túi tối đa” (out-of-pocket maximum).

Đây là số tiền túi tối đa mà quý vị phải trả trong một năm.

10. Bảo hiểm có trả tiền cho các loại thuốc gia truyền không? 

Dịch vụ từ những nhà bốc thuốc gia truyền được gọi là “y khoa thay thế.”

Hầu hết các hãng bảo hiểm không trả tiền cho các loại thuốc gia truyền và y khoa thay thế.

Hiện nay một vài hãng bảo hiểm có trả tiền cho châm cứu.

Liên lạc với hãng bảo hiểm của quý vị để có thêm thông tin.

bảo hiểm y tế định cư Mỹ
                                                                                        bảo hiểm y tế định cư Mỹ

11. Nếu tôi không nghĩ là tôi có đủ khả năng thanh toán thì sao? 

Nói cho bác sĩ hoặc bệnh viện biết là quý vị đang lo âu về việc trả tiền thuốc men.

Nên hỏi để biết là nếu họcó một kế hoạch giúp đỡ tài chánh để giúp quý vị thanh toán lệ phí.

Nên hỏi để biết là nếu lệ phí có được giảm nếu quý vị trả hết vào một ngày nhất định nào đó.

Nên hỏi để biết là nếu quý vị có thể trả mỗi tháng một ít.

Nên hỏi để biết là nếu quý vị có đủ tiêu chuẩn để xin trợ cấp chính phủ.

12. Bảo hiểm có thể hết hiệu lực không? 

Có. Bảo hiểm có thể hết hiệu lực.

Một vài lý do mà bảo hiểm của quý vị hết hiệu lực:

›  Quý vị không còn làm việc ở chỗ cũ nữa hoặc không còn ở cùng nhóm.

›  Quý vị có lương thu nhập cao hơn và không còn đủ tiêu chuẩn để nhận sự trợ giúp của chính phủ.

– Quý vị không còn cần sự chữa trị như trong hợp đồng mà quý vị đã giao kết với hãng bảo hiểm.

Ví dụ:

Medicaid đồng ý chỉ trả cho một lần đi cấp cứu.

Khi đã quá hạn một lần cấp cứu, Medicaid sẽ hết hiệu lực.

Quý vị nhận Medicaid nhưng không hoàn tất sự tái xét hàng năm như đã được yêu cầu.

13. Tôi có thể nhận thêm thông tin ở đâu? 

Công sở.

Sở xã hội địa phương của quý vị.

Để tìm văn phòng sở xã hội gần nhất trong thành phố hoặc quận của quý vị:

Số điện thoại: 1-800-552-3431

Website: http://www.dss.virginia.gov/localagency/ 

Để có thêm thông tin, đọc những phần sau đây:

“Resources: Information”

“Resources: Facilities”

Bài viết liên quan